KONTAKTUJTE NÁS

Adresa a kontakt

Rozlomity sport s.r.o.

Študentská 1 - GALLA

040 01 Košice

info@rozlomitysport.sk

tel: 055/728 74 78

ICO: 50550187

DIC: 2120385630

IC DPH: SK2120385630


Tatra banka, a.s.

Císlo účtu: 29 4102 9963 / 1100

BIC (SWIFT) TATRSKBX

IBAN SK09 1100 0000 0029 4102 9963

 

Okresný súd Košice I, Oddiel: Sro , Císlo vložky: 40089/V